Fictieve Business Case: Howestverse

Hoe zou een virtuele versie van een Howest-campus eruit zien? Om grotere metaverse-ontwikkeltrajecten bij te staan, werd een fictieve business case opgesteld om net dit – of liever, de Howestverse – mogelijk te maken. We vetrekken vanaf de strategie en missie, stellen relevante KPI’s en een strategiekaart op, denken na over onze data governance, modelleren bedrijfs- en procesarchitectuur en bewaken kwalitatief en agile projectmanagement. Gebruik deze business case vooral leidraad en voorbeeld van hoe een organisatie succesvol een grotere metaverse-toepassing kan implementeren.