Innovatieve businessmodellen voor de KMO in de

METAVERSE

Het doel van dit onderzoeksproject is allereerst om in kaart te brengen hoe Metaverse en Web3 technologieën gebruikt kunnen worden om Vlaamse KMO’s in retail & product ontwikkeling vooruit te helpen, zowel in termen van nieuwe digitale producten alsook ter ondersteuning van de verkoop van (bestaande of nieuwe) fysieke producten.

Daarna willen we, samen met onze partners, een aantal concrete use-cases uitwerken in proof-of-concepts, en als laatste zullen we de verkregen inzichten vertalen in draaiboeken voor de KMO. Via de Vlaamse IT en technologiebedrijven die partners zijn in dit project, zal ook de kleinere KMO de sprong naar het virtuele kunnen maken.

Interesse om de stuurgroep te vervoegen? Neem gerust contact met ons op.

werkplan

Literatuurstudie

Literatuurstudie van businessmodellen en technologieën in de digitale en virtuele wereld.

Selectie

Een selectie van technologische oplossingen die haalbaar en wenselijk zijn voor de KMO.

Use Cases

Verschillende use cases worden geïmplementeerd en uitgetest.

Businessmodellen

Businessmodellen worden uitgewerkt, geverifieerd en beschreven.

Disseminatie

Alle verworven kennis wordt gedissemineerd, gedeeld en gevaloriseerd.